Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
97   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
98   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
99 Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke
100 Asikkalan kunnan kaavoituskatsaus 2018 ja kaavoitusohjelma 2019-2023
101 Aleksintien asemakaavamuutos / ehdotusvaihe
102 Poikkeamisluvan myöntäminen Kopsuossa
103 Suomen vapaa-ajan kalastusmuseon kesän 2018 näyttely
104   Vastine Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseon pyytämiin kysymyksiin
105 Arviointikertomus 2017
106 Asikkalan kunnan vuoden 2017 tilinpäätös
107   Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousraamin valmistelu vuodelle 2019 sekä keskussairaalan RV7 hankesuunnitelman ja rakentamispäätöksen valmistelun tilanne
108 Hannu Mäkisen valtuustoaloite 22.1.2018
109   Kari Lyyrylän valtuustoaloite 12.3.2018 luottamushenkilöille tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämistä kunnan kiinteistöissä
110   Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018
111 Asikkalan kunnan henkilöstön työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021
112 Asikkalan kunnan työsuojelun painopisteet vuonna 2018
113   Tietosuojavastaavan nimeäminen
114   Erityisnuorisotyöntekijän tehtäväkuvan muutos nuorisovastaavaksi
115   Täyttölupa, määräaikainen koulunkäynninohjaaja Kalkkisten kouluun
116   Täyttölupa päiväkoti Hulivilin kahden varhaiskasvatuksen opettajan toimiin
117   Täyttölupa määräaikainen luokanopettajan virka
118   Tiedoksiantoasiat
119   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Nieminen Juri puheenjohtaja
Ala-Hemmilä Pirjo I vpj.
Laakso Vilho II vpj.
Lalla Riitta jäsen
Nieminen Mira jäsen
Rautavuo-Hätönen Henna jäsen
Vahto Heikki jäsen
Kemppi Hilkka valtuuston pj.
Laaksonen Jari valtuuston I vpj
Virtanen Immo valtuuston II vpj
Ikola-Norrbacka Rinna kunnanjohtaja, esittelijä
Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri
Hirvonen Harri tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan verkkosivulla 25.5.2018.