Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3   Valtuuston 4.6.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano
4 Poikkeamislupa hakemukseen Vesivehmaan kylässä
5 Poikkeamisluvan myöntäminen hakijoiden hakemukseen Urajärven kylässä
6   Kylätoimikuntien, asukasyhdistyksien ja seurantalojen yleisten alueiden rakentamisavustus ja seurantalojen kiinteistöveroa vastaava avustus
7   Kommentti Telakkarannan asemakaavanmuutoksen 11.4.2018 päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
8 Microsoft 365 ympäristön käyttöönottaminen kunnan hallinnossa ja palvelualueilla
9   Määräaikaisen hallinnon suunnittelijan työsuhteen jatkaminen
10   Etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttölupa 1.8.2018 alkaen
11   Nuorten työpajan vastaavan ohjaajan ja työpajaohjaajan määräaikaisten tehtävien täyttölupa 1.8.2018 - 31.7.2019
12   Tiedoksiantoasiat
13   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Nieminen Juri puheenjohtaja
Ala-Hemmilä Pirjo I vpj.
Laakso Vilho II vpj.
Lalla Riitta jäsen
Nieminen Mira jäsen
Rautavuo-Hätönen Henna jäsen
Vahto Heikki jäsen
Kitala Kari varajäsen
Upola Seija varajäsen
Rantanen Jani varajäsen
Helen Monna varajäsen
Ruotsalainen-Kyynäräinen Rita varajäsen
Ylä-Hemmilä Veikko varajäsen
Kemppi Hilkka valtuuston pj.
Laaksonen Jari valtuuston I vpj
Virtanen Immo valtuuston II vpj
Ikola-Norrbacka Rinna kunnanjohtaja, esittelijä
Rajahalme Ville vs. talousjohtaja, sihteeri