Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
42   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
43 Lausunto Rismalahden ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheesta
44 Lausunto Aleksintien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheesta
45   Kiinteistön kerrosalan korjaus
46   Selvitys asiakkaan valituksesta
47 Lausunto ehdotuksesta Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi
48   Viranhaltijapäätökset
49   Tiedoksiantoasiat
50   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Raunio Matti pj
Jaatinen Satu jäsen
Ritvanen Jaana jäsen
Tornio Eija jäsen
Lyyrylä Kari jäsen
Mäkinen Hannu jäsen
Juva Arto varajäsen
Nieminen Juri kh pj
Vahto Heikki kh edustaja
Hirvonen Harri esittelijä, tekninen johtaja
Jäntti Anniina esittelijä, ymp. sihteeri
Talvi Tiina pöytäkirjanpitäjä, palvelusihteeri

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan internet-sivulla 1.6.2018